Zorgmijders

Aanpak zorgmijders problematiek

Hove Begeleiding biedt bemoeizorg aan cliënten die geen hulpvraag uitzichzelf hebben. We hebben veel ervaring in de omgang met zorgwekkende zorgmijders.

Vaak komt een eerste hulpvraag signaal vanuit de directe omgeving zoals familie, buren of vanuit een instantie. Het eerste doel is contact maken met deze mensen en om daarvan uit in kleine stapjes verder te werken. Hovebegeleiding is gespecialiseerd in het begeleiden van zorgmijders.

Zorgmijders problematiek

Door de specifieke aanpak van Hove begeleiding komen wij ‘achter de voordeur’. Zo proberen we eerst contact te maken met deze kwetsbare mensen. Het doel is om een aanvaardbare leefsituatie tot stand te brengen voor zowel de zorgmijder als ook de mensen in zijn of haar omgeving. We zoeken contact op een informele, respectvolle manier en proberen zo te zorgen voor passende hulp.

Hove|Helpt

Neem contact op

We beantwoorden je vraag op werkdagen binnen 24 uur.

13 + 2 =

of bel direct